• Agresija
  • Bendravimas su šunimi
  • Kandžiojimasis ir kramtymas
  • Meilės ir švelnumo rodymas šuniui
  • Vadovavimas šuniui

Šuo (nesvarbu, kokios veislės, dydžio ar amžiaus) pirmiausia yra gyvūnas. Svarbu to niekada neužmiršti. Šunys pasaulį mato ir suvokia kitaip, negu žmonės, svarbiausi jų jutimai ir elgesio normos kitokie, negu žmonių, todėl žmonių psichologijos principai šunims netinka. Visos problemos su šunimis, kurių pastaruoju metu vis daugėja, kyla iš to, kad žmonės nežiūri į šunis kaip į gyvūnus, ir nesuteikia jiems to, ko šunims labiausiai reikia, todėl šunys nervuojasi, patiria stresą ir ima elgtis visiškai ne taip, kaip kad žmonės iš jų tikisi. Šuniui, kuris iš prigimties yra gaujos gyvūnas, reikalingi trys dalykai – fizinis krūvis (nes visi šunys gamtoje visą dieną daug klajoja, ieškodami maisto arba šiaip apeidami savo teritoriją, kuri yra didžiulė), drausmė (nustatytos aiškios elgesio taisyklės ir ribos, nes be jo jokia gauja nebus sėkminga ir neveiks), ir geri santykiai su gaujos nariais (nes visi gyvi padarai nori meilės ir švelnumo). Labai svarbus yra eiliškumas – pirma fizinis krūvis, paskui drausmė, o tik paskui meilė ir švelnumas, o ne atvirkščiai. Dauguma problemų atsiranda todėl, kad žmonės savo šunims duoda tik daug begalinės meilės ir švelnumo, nepakankamai (ar net jokio) fizinio krūvio) ir jokių elgesio ribų ir taisyklių – šunys daro tai, ką nori. Gamtoje visi šunys turi viską užsidirbti. Daug bėgiodami ir medžiodami – maistą, paklusdami gaujos taisyklėms – teisę būti su gauja ir dalinti visais jos teikiamais privalumais. Namie laikomiems šunims medžioti ir maisto ieškoti nebereikia, bet natūralūs poreikiai dėl to neišnyko. Fizinis krūvis šuniui reikalingas todėl, kad jis natūraliai turi išnaudoti savo energiją (kurią šiaip išnaudotų medžiodamas ir tikrindamas savo teritoriją). Jeigu energija neišnaudojama, šuniui atsiranda stresas, jis ima pats ką nors veikti ir tada pasekmės būna nemalonios žmonėms, kas liūdnai baigiasi ir pačiam šuniui (šeimininkų bausmės ir t.t.).

Drausmė ir disciplina – be galo svarbu bendruomeniniam gyvūnui. Gaujoje turi būti vadas, kuris priimtų sprendimus už visą gaują, o kiti gaujos nariai jam besąlygiškai paklūsta. Nuo to priklauso gaujos gyvenimas ir sėkmė. Jeigu fizinis krūvis- žmonėms laegvai suvokiamas ir įgyvendinamas dalykas, tai su vadovavimu ir kyla didžiausios problemos. Žmonės nesugeba (arba ir nenori) vadovauti šuniui, su šuniu elgiasi ne kaip tvirti savimi pasitikintys vadai, su kurių sprendimais nesiginčijama, o su juo (kaip ir su kitais gyvūnais) atskleidžia jautriąją, emocinę savo pusę. Žmonėms tai psichologiškai naudinga, o šuniui – pražūtinga. Šunys, būdami gaujos gyvūnais, instinktyviai žino, kad gaujoje visada turi būti vadas. Jeigu vadovavimo nėra, jie automatiškai perima vado vaidmenį, netgi tais atvejais, jei jie patys nėda dominuojantis vado tipas (tokių dominuojačių vadų gamtoje yra nedaug, visi kiti gimę ir linkę paklusti, nes vadovavimas – tai ne tik teisė, bet ir didžiulė atsakomybė). Tokiu atveju šuniui ir prasideda stresas, nereikalingas susijaudinimas, budrumas, ko rezultatai gali būti patys įvairiausi – nuo namų griovimo, iki agresijos ir bailumo. Taip kad sunkiausiais žmonių, laikančių šunis, uždavinys, yra tapti vadu savo šuniui.

Toliau pateikiame išsamią informaciją, kaip išmokti bendrauti su šunimi, šiame tinklapyje rasite informacijos apie šuns elgsenos ypatumus. Tai:

  • šunų agresija, kurią turėtumėte išmokti suprasti ir pažaboti;
  • žmogaus bendravimas su šunimi – specifinis. Patariame paskaityti R. Sailor patarimus, kurie padeda išsiaiškinti šiuos bendravimo skirtumus;
  • kandžiojimasis ir kramtymas – bene kiekvieno šeimininko išgyventos problemos;
  • meilė ir švelnumas, rodomi šuniui – to reikia išmokti, tai visiškai skirtingi dalykai, nei mes, žmonės, suvokiame ir elgiamės. Kad nesugadintume šuns elgesio ir nedarytume gyvūnų pasaulyje visaip kitaip suprantamų veiksmų, šunų psichologė R. Sailor pataria, kaip reikėtų rodyti meilę savo augintiniui;
  • Vadovavimas šuniui.

Apie retriverio dresūrą – bendrojo paklusnumo ugdymą, aktyvų šunų sportą (Agility), specialų C. Millano šunų auklėjimo būdą, šuns paruošimą lauko bandymams yra skirta atskira tema mūsų puslapyje – Dresūra.

Medžiagą surinko ir susistemino Rima Povilionienė