Medžioklinių šunų kraujo pėdsakų sekimo bandymų rengimo TVARKA

(paimta iš http://www.hunter.lt/bandymai2007.doc)

Bendrosios nuostatos

1. Medžioklinių šunų kraujo pėdsako sekimo bandymų rengimo tikslas – medžioklinės kinologijos populiarinimas ir šunų įgimtų medžioklinių savybių įvertinimas. Bandymu metu vertinamos ne tik įgimtos šunų savybės, bet ir mokymo metu įgyti įgūdžiai;

2. Bandymų negalima rengti:

 • esant sniegui;
 • esant oro temperatūrai mažiau kaip -15 Co ir daugiau kaip +30 Co;
 • lyjant nepertraukiamam lietui ir liūties metu;
 • pučiant stipriam vėjui su gūsiais ir vėtros metu.

3. Norintys dalyvauti bandymuose registruojami kontaktinio asmens. Registracija nutraukiama likus savaitei iki bandymų;

4. Sergantys, kastruoti, kriptorhai, rujojančios ir 4 savaitės prieš kaliavimąsi kalės, tai pat šunys, nepaskiepyti nuo pasiutligės, bandymuose dalyvauti negali;

5. Bandymu negalima naudoti dygliuotu ir užsiveržiančių antkaklių. Iš bandymu gali būti pašalinti šunų vedliai, šiurkščiai besielgiantys su savo ar svetimais šunimis;

6. Prieš bandymų pradžią bandoma, kaip šunys reaguoją į šūvius. Šunys, bijantys šūvių, bandymuose negali dalyvauti.

7. Bandymu metu šunis vertina trijų teisėjų komisija. Jos sudėtis: komisijos pirmininkas ir du nariai.

8. Šunys bandomi individualiai, ištrauktų numerių eiliškumu.

9. Apie bandymų pradžią bei pabaigą skelbia teisėjų komisijos pirmininkas. Jis tai pat kontroliuoja bandymų tvarką ir veterinarinių taisyklių paisymą.

10. Šuns vadovas, nesilaikantis bendros tvarkos ar teisėjų nurodymų, šalinamas iš bandymų.

11. Šuns vadovui, pavėlavus į bandymų startą, komisija turi teisę pradėti vertinti kitą šunį. Tokiu atvėju šuns vadovas praranda savo eiliškumą ir jo šuo vertinamas paskutinis.

12. Komisijos pirmininkas ir nariai kiekvienas savarankiškai vertina šuns darbą. Nuomonėms nesutampant bendras sprendimas priimamas balsavimu.

13. Bandymams pasibaigus rezultatus ir suteikto diplomo laipsnį paskelbia komisijos pirmininkas.

14. Komisija, priklausomai nuo atskirų darbo elementų įvertinimo ir surinktos balų sumos, gali šunų darbą įvertinti I, II, III laipsnio diplomais.

15. Šuns vadovas, nepatenkintas teisėjų sprendimu, komisijos pirmininkui gali pateikti pareiškimą. Komisijos pirmininko sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

16. Šuns vedlys turi turėti šuns kilmės pažymėjimą ir veterinarinį pasą su atžymom apie skiepus, medžioklinį šautuvą ir šovinius (jei turi leidimą jį laikyti), ne trumpesnį kaip 8 metrų ilgio pavadį ir specialų antkaklį. Vedlys, neturintis leidimo ginklui laikyti, turi teisę pasitelkti į pagalbą asmenį, turintį leidimą medžiokliniam ginklui laikyti, ir reikalui esant iššauti. Šuns vedlys prieš bandymus privalo prisistatyti teisėjų komisijai, pateikdamas savo ir šuns dokumentus. Vedlys turi būti apsirengęs medžiotojo drabužiais.

17. Komisijos pirmininkas, pasibaigus bandymams, privalo parašyti ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma: teisėjų komisijos sudėtis, medžioklės plotų aprašymas, oro sąlygos, bandymų sąlygos, detalus kiekvieno šuns ir jo darbo aprašymas, išvados, pridedamas kiekvieno šuns vertinimo lapelis su teisėjų parašais.

Medžioklinių šunų kraujo pėdsakų sekimo bandymai

18. Medžioklinių šunų kraujo pėdsakų sekimo bandymuose gali būti rengiamos:

 • 4-6 valandų senumo kraujo pėdsaku;
 • 12-16 valandų senumo kraujo pėdsaku;
 • 40-48 valandų senumo kraujo pėdsaku;

19. Bandymuose 40-48 valandų senumo kraujo pėdsaku gali dalyvauti šunys, turintys diplomus už sekimą 6-12 valandų senumo kraujo pėdsaku.

20. Varžybose gali dalyvauti visų medžioklinių veislių šunys iš III, IV, V, VI, VII ir VIII FCI grupių;

21. Bandymų rengimo dieną šunų amžius turi būti ne jaunesnis kaip 6 mėn.;

22. Maksimalus darbo laikas: sekant 4-6 val. senumo kraujo pėdsaku – 30 min., sekant 12-16 val. senumo kraujo pėdsaku – 60 min, sekant 40-48 val. senumo kraujo pėdsaku – 90 min.

23. Dirbtinis kraujo pėdsako parengimas. Darant dirbtinį kraujo pėdsaką panaudojama 0,25 litro briedžio, t. elnio, šerno, danieliaus, stirnos kraujo. Neturint pakankamo kiekio žvėrių kraujo, galima naudoti žvėrių kraują atskiestą galvijų ar kiaulių krauju. Dirbtinis kraujo pėdsakas sekant 12-16 valandų senumo pėdsakai turi ,,gulėti“ per naktį, o 40-48 valandų senumo – dvi naktis. Dirbtinio kraujo pėdsako ilgis 600 metrų. Jis prasideda įbesta į žemę nulaužta šakelie – ,,pašovimo vieta“. Dirbtiniai pėdsakai turi turėti 2 kampus, kurie prasideda ,,guoliu“. ,,Guolis“ daromas prakapstant miško paklotę iki žemės, jo plotas apie 0,25 m2. Pirmas daromas apie 150 metrų, antras – 450 metrų nuo pėdsakų pradžios. Pėdsakų gale dedame žvėrį ar jo kailį, kurio krauju daromas dirbtinis kraujo pėdsakas. Padėjėjas, darantis dirbtinius kraujo pėdsakus, turi būti nepažįstamas šunims. Dirbtinis kraujo pėdsakas žymimas dažais arba popierio lapeliais ant medžių. Šie ženklai turi būti matomi tik atsisukus atgal. Atstumas tarp atskirų pėdsakų turi būti ne mažesnis kaip 150 metrų. Šuns vedlys neturi būti susipažinęs su dirbtiniu pėdsaku.

24. Darbas su pavadžiu (arba laisvai nuo 2 guolio) sekant dirbtiniu kraujo pėdsaku. Prieš bandymus šuns vedlys turi paaiškinti teisėjų komisijai, kaip šuo dirbs – su pavadžiu iki pat žvėries ar laisvai nuo 2-o guolio. Jei dirbs laisvai, kaip nurodys surastą žvėrį: lojimu ar sugrįžimu pas vedlį ir nuvedimu prie rasto žvėries. Vienas iš teisėjų komandos slepiasi pėdsakų gale, kad galėtų vertinti šuns elgesį prie žvėries. Kiti du teisėjai eina kartu su šuns vedliu, prie pašovimo vietos paženklitos šakele. Užvestas šuo į pašovimo vietą turi ją paženklinti. Po vedlio komandos, turi ramiai sekti dirbtiniu pėdsaku ,, apatine uosle“ ( su pavadžiu minimum 8 metrų) iki pat galo. Jei kraujas yra ant aukštos žolės ar krūmų, šuo gali pakelti galvą. Šuo turi sekti pėdsakais ir ,,atidirbti“ visus jo kampus. Betikslis šuns sukinėjimasis ant pėdsakų yra klaida. Kitus pėdsakus kertančius dirbtinius pėdsakus šuo gali paženklinti. Jei šuo žengia kelis žinsngius jais ir pats po to pasitaiso, tai nėra klaida. Šuns darbas truputį (0.5 m) atitolus nuo pėdsako pučiant šoniniam vėjui ir nedidelių kampų kirtimas nėra klaida. Šuo turi dirbti su vidutiniškai įtemptu pavadžiu. Šuniui atitolus nuo pėdsako, kai teisėjų nuomone jis nebegali pats ištaisyti klaidos, galimas pakartotinas šuns užvedimas ant pėdsako, su teisėjų pagalba. Galimi 3 užvedimai. Kiekvienas naujas šuns užvedimas mažina įvertinimą vienu balu. Šuns vedliui yra draudžiama atsigręžti atgal ir žiūrėti į ženkus žyminčius dirbtinį pėdsaką. Kiekvienas atsigręžimas mažina įvertinimą vienu balu. Šuo, kuris užregistruotas, kad dirbs laisvai, nuo antrojo guolio turi būti paleistas nuo pavadžio, kad galėtų laisvai prieiti prie žvėries.

25. Surasto žvėries nurodymas. Priėjus prie 2-o guolio šuo kuris užregistruotas ,kad nurodys apie surastą žvėrį lojimu ar sugrįžimu pas vedlį, turi buti paleistas nuo pavadžio, kad galėtų laisvai prieiti prie gulinčio žvėries. Šuo, nurodantis apie surastą žvėrį lojimu privalo greitai ir tiksliai prieiti prie žvėries 5 minučių laikotarpyje ir betarpiškai greta gulinčio žvėries loti tol kol prieis vedlys su teisėjais. Praėjus 5 minutėm nuo lojimo pradžios, vedlys su teisėjais , jiems leidus, pradeda eiti prie šuns. Jei šuo priėjęs prie žvėries ne pradeda loti (apie šuns priėjima prie žvėries ir nelojimą privalo pranešti teisėjas pasislėpęs prie žvėries – signalizuojama ragu) 2 minučių laikotarpyje, gali būti atšauktas nuo žvėries (netenka vieno balo aplojimo vertinime) ir pasiunčiamas dar kartą prie žvėries. Jei dar kartą neįvykdo šio darbo elemento, priėjes prie žvėries nepradeda loti, jam neįskaitomas aplojimas ir papildomai minusuojamas 1 balas darbo su diržu vertinime. Šuo, kuris užregistruotas, kad praneš apie žvėrį sugrįžimu pas vedlį ir nuvedimu prie rasto žvėries privalo, neilgiau kaip per 10 minučių, turį grįžti pas vedlį,. Pranešęs apie žvėrį, teisėjams prieš tai paskelbtu būdu, privesti prie žveries. Atėjus šuniui prie žvėries ir grįžtant jam atgal, nutolus 50 metrų, pasislėpęs teisėjas signalizuoja ragu apie tai laukiančiam vedliui ir teisėjams. Jei šuo pirmą kartą neatlieka šio darbo elemento, gali būti atšauktas nuo žvėries ir dar kartą pasiųstas nuo II guolio. Tai mažina įvertinimą 1 balu. Jei šuo neatlieka užduotį antrą kartą, galimą jį paimti ant pavadžio (jei nebuvo prie žvėries, o jei buvo – tai jau užskaitomas pėdsakų praėjimas) ir prieiname prie žvėries. Tada šuo negauna įvertinimą už nuvedimą prie žvėries, be to mažinamas vienu balu įvertinimas už darbą su pavadžiu.

26. Šuns elgesys prie nukauto žvėries. Šį darbo elementą vertina teisėjas pasislėpęs pėdsakų gale. Šunys registruoti, kad dirbs su pavadžiu iki pat žvėries, paleidžiami likus iki žvėries 40 – 50 m. Šunys registruoti,kad nurodys apie surastą žvėrį lojimu ar sugrįžimu pas vedlį ir vedimu prie nukauto žvėries, paleidžiami nuo pavadžio ties 2 guoliu, kad galėtu laisvai ir savarankiškai pribėgti prie žvėries. Šuo neturi drąskyti žvėrį. Sužeidimo žaizdos laižymas yra galimas. Jauni ir temperamentingi šunys gali pradėti žvėrį kandžioti. Teisėjai turi skirti ar šuo kandą žvėrį iš azarto, ar tai bandymai jį drąskyti. Šunys, kurie drąsko žvėrį ar bando jį užkasti – diskvalifikuojami. Jei šuo neprileidžia svetimų žmonių prie žvėries yra privalumas. Šunys, kurie po trumpo žvėries pauostymo, toliau juo nesidomi negali gauti didesnio įvertinimo kaip ,,1‘’ balas.

27. Šuns paguldymas laukti. Šuo gali būti paguldytas pririštas ir laisvas. Teisėjas turi paklausti šuns vedlio kaip šuo atliks šį elementą. a) Šuns paguldymas pririšus pavadžiu – šuo negali atsitūpti, negali loti ir neramiai elgtis, kandžoti pavadį. Po šuns paguldymo vedlys turi pasitraukti nuo šuns ir pasislėpti taip, kad šuo jo nematytų ir neužuostų. Po 15 minučių, vieną kartą iššaunama. Šuo turi nekreipti dėmesio į šūvį, ramiai gulėti kol negįš vedlys; b) Šuns paguldymas laisvai – atliekama kaip ir pririšus pavadžiu. Šuns vedlys gali palikti šalia šuns pavadį.

28. Paklusnumas. Vertinama šuns vykdymas vedlio duotų komandų duotu balsu ar gestu. Paleistas laisvai šuo po komandos turi grįžti pas vedlį ir leisti uždėti antkaklį. Pageidautina, kad tai atliekant, atsitūptų. Šunys, kurie nesiduoda uždėti antkaklį ar bėga nuo vedlio, vertinami ,,0“ balų. Nuvijęs žvėrį šuo per 10 min. turi grįžti pas vedlį.

29. Ėjimas su pavadžiu prie kojos. Šuo privalo laisvu (neįtemptu pavadžiu) eiti greta ar už vedlio, kuris apeina medžius nutolusius per 20 -30 cm iš kairės ir dėšinės. Teisėjams stebint, vedlys privalo atlikti 2 aštrius kampus į kairę ir dešinę, du kartus sustoti, pakeisti ėjimo tempą ir kryptį 1800. Šuo turi atlikti visus manevrus kartu su šeimininku.

Medžioklinių šunų sekimo dirbtiniu kraujo pėdsaku bandymai

Limitai

Koeficientas

Balų  suma

 

80

70

60

 

Diplomas

 

Io

IIo

IIIo

 

Vertinimas

    1.Darbas su pavadžiu ant dirbtinio kraujo pėdsako

10

3

2

2

    2.Šuns elgesys prie nukauto žvėries

7

3

2

2

    3.    4.Paklusnumas:

 • komandų vykdymas
 • šuns paguldymas laukti

Priedai už nurodymą apie surastą žvėrį:

 • lojimu
 • sugrįžimu pas vedlį ir nuvedimu

 

4

4

4

5

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

              Viso:

25

 

 

 

Didžiausias balų skaičius be priedų : 25 Χ  4 = 100, priedai : 5 Χ 4 = 20. P. S. Kiekvienas elementas vertinamas iki 4 balų.

30. Praktinėmis bandymų sąlygomis kiekvienam šuniui vedama darbo vertinimo kortelė. Pasibaigus bandymams kortelės su teisėjų parašais pridedamos prie ataskaitos.

Kortelės pavyzdys:

Starto Nr.

KRAUJASEKIŲ VARŽYBŲ

VERTINIMO KORTELĖ

—————————–                                                                          ———————————–

       (šuns vardas)                                                                                  (savininko vardas, pavardė)

——————–                                          ———————-                      ——————————

 (šuns veislė)                                              ( rengimo data )                          (vedlio vardas,pavardė)

————————-

  (registracijos Nr.)

————————-

 (atsiradimo data)

Koeficientas

Balai

Suma

1.Darbas su pavadžiu dirbtinu žvėries pėdsaku

10

2.Elgesys prie nukauto žvėries

7

3.Šuns paguldymas laukti

4

4.Paklusnumas

4

Priedai už nurodymą apie surastą žvėrį:-lojimu-sugrįžimu pas vedlį ir nuvedimu

 

5

4

Viso:

                                   Balų skaičius  ————-                      Suteiktas  ————– diplomas

Komisijos nariai:

                                   ____________________________________________________

                                                        (Vardas, pavardė, parašas)

                                   ____________________________________________________

                                   ____________________________________________________

Papildoma informacija: PASIRUOŠIMAS KRAUJO PĖDSAKUI ŽIEMOS LAIKOTARPIU